top of page
Zwerfkatten uitzetten

TNR & nazorg

TNR is een afkorting van de Engelse benaming: Trap Neuter Return

Trap

'Trap' betekent 'vangen'. Naargelang de situaties, vangen we op verschillende manieren de katten waarbij er diervriendelijke vangkooien worden gebruikt. Voordat we de vangkooien plaat­sen, beginnen wij met het aanbieden van voer op een plek waar wij later de kooien gaan opstellen. Door het voer bij of zelfs in de vangkooien aan te bieden, maken wij de hongerige schuwe katten vertrouwd met de kooien. Pas na een goed beeld te hebben gekregen van de aanwezige katten, wordt er tot vangen overgegaan. De kooien kunnen op eenvoudige wijze op scherp worden gezet waardoor ze automatisch dichtvallen. Maar ze kunnen ook, zoals meestal gebeurt, óf radiografisch óf met een touwtje op afstand worden bediend. Is er sprake van jonge katjes (kittens), dan zal ter bescherming van deze kittens de moeder altijd als laatste worden gevangen.

 

'Return' betekent 'terugplaatsen'. Zijn de katten buiten opgegroeid zonder direct contact met mensen te heb­ben gehad, dan zijn ze wild van aard en dus ongeschikt voor onze resocialisatieprogramma's. Dat is te vergelijken met het houden van een ongelukkig wild dier als huisdier. In zo'n geval wordt een kat weer teruggeplaatst in de eigen vertrouwde omgeving, indien dat mogelijk is, maar nu steriel en gechipt voor identificatie. Om te voorkomen dat de katten een volgende keer per ongeluk weer in een vangtraject belanden, worden ze duidelijk als TNR-katten herkenbaar gemaakt door middel van een oortip, waarbij een stukje van het oor wordt afgeknipt; links bij katers en rechts bij poezen. Laborato­riumtesten wijzen uit of de teruggeplaatste katten geen besmettelijke ziekten bij zich heb­ben, waardoor een gezonde (lees: gelukkige) kattenkolonie gegarandeerd is. 

Omdat we er naar streven om zo min mogelijk zwerfkatten op straat te hebben en krijgen, zetten we geen kittens terug op straat. Al heeft het ons soms veel tijd gekost, we kijken toch tevreden terug op de resultaten die we hebben geboekt met het socialiseren van de buitenshuis geboren kittens. Katten die om bepaalde redenen niet kunnen worden teruggeplaatst of die we niet voldoende gesocialiseerd krijgen, hebben een plaatsje gekregen bij speciaal daarvoor ingerichte opvanginstellingen.

Neuter

'Neuter' betekent 'geslachtsloos maken' (steriel). Zijn de katten eenmaal gevangen, dan worden zij onvruchtbaar gemaakt. De katers worden hierbij gecastreerd en de poezen gesteriliseerd. De kittens kunnen veilig worden geholpen nadat zij de leeftijd van 12 weken hebben bereikt, of met een gewicht van minimaal 1000 gram. Deze ook wel genoemde vroeg-castratie is nu erg gangbaar om­dat de genezing veel sneller zal verlopen dan bij een volwassen kat. Dit omdat bij een volwassen kat dieper gesneden zal moeten worden.

Return

Nazorg

Katten die zijn teruggezet kunnen altijd op onze nazorg rekenen. Vaak beschikken de kattenkolonies al over vaste verzorgers (buurtbewoners), die de aanvankelijke melding hadden gemaakt. Deze katten én verzorgers ondersteunen wij door het plaatsen van voertonnen en winterhuisjes, door het verstrek­ken van voer en -indien nodig- door het geven van medische verzorging aan de katten.

De kosten

Het spreekt voor zich dat wij de katten gedurende hun levensloop geen enkele zorg willen onthouden. Hierdoor zijn de kosten die gepaard gaan bij het verzorgen van een TNR-kat goed vergelijkbaar met die van een huiskat. Vooral als de gezondheid te wensen overlaat, kunnen deze kosten vaak hoog oplopen.

U zult begrijpen dat wij dit zonder de steun van onze donateurs nooit zouden kunnen doen. Wilt u ook bijdragen in de verzorging van de zwerfkatten, dan kunt u dat op verschillende wijzen doen. Hoe? Klik dan op de knop hieronder.

bottom of page